Góc sưu tầm

17/12/2014 - 00:01
Người tu là người đi tìm hạnh phúc chân thật, hạnh phúc này chỉ có khi tâm không còn bám víu, dính mắc, thèm khát mọi sự vật trên đời này. Như vậy hạnh phúc chính là sự giải thoát của tâm ý. Và muốn có giải thoát thì phải tập xả ly Xem chi tiết »
17/12/2014 - 00:00
Việc trợ duyên để chuyển hóa lẫn nhau, cải tạo cộng nghiệp gia đình tốt đẹp hơn là điều cần làm của người con Phật. Không ai nỡ nhìn người thân của mình đi vào cõi ác. Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện, bỏ tà quy chính không chỉ đem lại hạnh phúc an vui cho cha mẹ trong đời này mà cả những đời sau. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:59
Để đạt được cách cho cao cả như vậy không phải người nào cũng làm được mà phải có trí tuệ, thấu hiểu bản chất của cuộc đời là vô thường và vô ngã. Chính tuệ giác vô ngã đã soi sáng cho hành động bố thí thông thường tiến đến Bố thí Ba la mật. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:58
Đứng về phương diện chín chắn và kinh nghiệm trong cuộc sống xưa nay, xã hội vẫn dành cho người già một địa vị trang trọng. Tuy nhiên, về phương diện tài năng, nhất là những tài năng xuất chúng thì bất luận tuổi tác, bởi thiên tài vốn thiên bẫm, là phước báo riêng của mỗi người. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:57
Truyền thống hiếu đạo lưu truyền đời đời. Ngày nay chữ Hiếu cũng không khác mấy so với ngày xưa, vì cũng xuất phát từ tấm lòng tri ân và báo ân cha mẹ. Tuy nhiên, do điều kiện, hoàn cảnh xã hội ngày nay không giống ngày xưa nên cách thể hiện lòng hiếu thảo của người con có khác. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:56
Người phụng sự là người hành động mang lại lợi ích đích thực cho mình và người không cần cầu báo hay trả ơn. Nhìn hạnh phúc của người mình thấy vui, nhìn đau khổ của người mình muốn chia sẻ; sẵn lòng giúp đỡ người khác dù biết sự giúp đỡ này khiến mình bị chê cười, bị đàm tiếu, bị hàm oan hay ảnh hưởng đến sinh mạng Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:56
Những bước thăng trầm của cuộc đời được gọi là "Bát Phong", gồm 4 điều phước lành và bốn điều bất trắc. Bát phong có bốn cặp: Một là hưng thịnh, lợi lộc và suy sụp, điêu tàn. Hai là hủy báng, gièm pha và danh dự, tiếng thơm. Ba là xưng dương, tán tụng và cơ bài, chỉ trích. Bốn là phiền não, khổ đau và an lạc, hạnh phúc. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:55
Dù đem bao nhiêu hương hoa, vật phẩm, đèn hương hay tài thí đến cúng dường Phật cũng không bằng sự cúng dường của bản thân có giới, có định, có tuệ, có tri kiến, có tri kiến giải thoát. Điều này minh chứng cho lời Phật dạy là hãy đem tâm tu mà cúng dường chư Phật và đây là cúng dường cao thượng nhất, tạo công đức lớn nhất. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:54
Chắc ai cũng hiểu rằng, từ khi mới lọt lòng ra cho đến khi hơi thở cuối cùng, trong đời thường hưởng được mấy lần vui. Cơn vui vừa thoáng qua, cơn buồn lại kéo đến. Đã đành sanh, già, đau, chết là 4 đại hoạ không ai tránh khỏi, mà nổi đói nghèo áp bức, oán thù gặp gỡ, ân ái xa lìa, hoàn cảnh lôi kéo cũng đủ làm chúng sanh đau khổ vô cùng. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:53
Sở dĩ con người không thể trường sinh bất tử vì phải sống nương nhờ vào các yếu tố đến từ bên ngoài. Người cần không khí để thở, cần nước để uống, cần thức ăn để ăn và nhiều cái cần khác. Nếu các điều kiện này không được cung cấp, người sẽ chấm dứt kiếp sống này và tái sinh trong kiếp sống khác tùy thuộc vào những gì đã tạo trước đó như một sự tiếp nối. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:52
Khi bàn về vấn đề ăn chay, trước hết chúng ta cần giải quyết mối tương quan giữa con người và con vật. Con người là động vật bậc cao, con vật là động vật bậc thấp. Giữa 2 loài này khác nhau trước hết ở chữ “cao” và “thấp”, nhưng đều là động vật. Do vậy, có thể xem loài người và loài vật là đồng loại, đồng loại thì không nên ăn thịt nhau. Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:52
Một người nhìn thấy một cụ già đang lom khom tìm kiếm một vật gì đó ở ngoài vườn, liền hỏi: cụ đang tìm gì vậy? và nhận được câu trả lời: ta đang tìm cây kim, ta vừa đánh rơi. Thế là người lạ liền tìm giúp cụ gìa nhưng mãi vẫn không thấy, bèn hỏi tiếp: thế cụ đánh rơi kim ở đâu vậy? Cụ già nói: ta làm rơi ở trong nhà, nhưng trong nhà tối quá nên ra ngoài này tìm cho sáng! Xem chi tiết »
16/12/2014 - 23:51
Chính nghiệp lực là nguyên nhân của sự phân chia các loài, các loại người và loại vật. Ta không nên so sánh giữa con người và con vật. Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là rất nhiều con vật được sống sạch sẽ và tươm tất hơn một số con người, lại cũng có một số con người sống không bằng kiếp một con vật. Xem chi tiết »