Hộ trì Tam bảo

13/12/2014 - 14:39
Sự cúng dường, cầu nguyện của Phật giáo không phải hoàn toàn ỷ lại như vài tôn giáo khác. Cúng dường, cầu nguyện là nhằm vào chỗ phát tâm thiện của ta và làm duyên xoay chuyển tâm niệm của người. Nếu chúng ta cúng dường, cầu nguyện bằng cách hình thức máy móc thì không có lợi ích gì cho ta và cả cho người. Xem chi tiết »
13/12/2014 - 14:38
Một người đối trước Tam bảo tự mình ba lần nói lời phát nguyện trọn đời quy y Phật - Pháp - Tăng sẽ chính thức trở thành Phật tử. Điều cần lưu ý ở đây là tự mình phát nguyện quy y trực tiếp không bị ai ép buộc, phải đủ nhận thức để tự giác phát nguyện thì pháp quy y mới thành tựu. Xem chi tiết »
13/12/2014 - 14:37
Đành rằng mối liên hệ giữa bốn chúng đệ tử Phật vốn hòa hợp như nước với sữa, luôn khắng khít và không thể tách rời. Thế nhưng, quá bận rộn bởi các liên hệ với cư sĩ chưa phải là điều hay đối với người xuất gia, vì duyên trần sẽ quấy đảo an tịnh nội tâm, làm chướng ngại thiền định. Xem chi tiết »
13/12/2014 - 14:35
Hộ trì tu sĩ có nghĩa là hộ trì Chánh pháp, mong muốn Chánh pháp được tồn tại lâu dài giữa thế gian. Chánh pháp tồn tại lâu dài thì cuộc đời được thêm phần an lạc. Hộ trì tu sĩ như thế có nghĩa là đóng góp vào việc xây dựng an lạc cho cuộc đời, cho chính tự thân người hộ trì. Xem chi tiết »
13/12/2014 - 14:35
Cách xưng hô trong đạo Phật có thể biến đổi nhưng có một điều quan trọng bất biến, không biến đổi, đó là phẩm hạnh, phẩm chất, đức độ, sự nỗ lực, cố gắng tu tâm dưỡng tánh không ngừng cho đến ngày đạt mục đích cứu cánh giác ngộ và giải thoát đối với Phật Tử tại gia cũng như xuất gia. Xem chi tiết »