Phật giáo và đời sống

15/04/2019 - 10:56
-Có kiến thức hiểu về kinh tế, về thị trường-Phải biết làm phước, tu tạo phước, giúp đỡ mọi người có thể-Sống phù hợp với đạo đức, chân lý Phật, tôn trọng luật pháp. Thì cái giàu nó mới bền vững, vững chắc lâu dài, làm đúng theo nhân quả, làm phước thì mới tạo ra phước; muốn vậy chúng ta từ bỏ dần dần cái tín ngưỡng không đáng tin cậy, nhất là cái đam mê cúng kiến cầu xin cầu nguyện đến với các thần linh ông địa thần tài, để được hạnh phúc cảm xúc và tinh thần. -Điều nữa, tránh xa với nhiều thầy: bói, phong thủy, địa lý, nhân điện, ngoại cảm, đồng bóng, bắt ma; thường thì các thầy này bắt quý vị làm đủ thứ cái này cái kia, sau mới ngỡ ra rằng là làm tổn hại tiền bạc kinh tế gia đình bạn, chẳng có lợi ích gì.Hãy suy gẫm kỹ và điều kiện ắt có và đủ, thì cần phải có kiến thức để đầu tư đúng, trên nền tảng nhân quả và quản lý thị trường thì sẽ đảm bảo không lâu, vài ba năm hay bảy năm sau thì sẽ là có chỗ đứng uy tín trên thị trường và thành đạt sẽ làm giàu. Xem chi tiết »
13/04/2019 - 16:12
Chúng ta đến với đạo Phật là để tu, có nghĩa là sửa, là bỏ, là chừa những thói quen tật xấu nên Phật dạy lấy nhân quả làm nền tảng trong sự tu hành chuyển hóa từ xấu thành tốt.  Khi chúng ta gieo nhân tốt rồi, ta còn phải cố gắng duy trì bền bỉ, bảo vệ dài lâu thì sẽ được kết quả như ý muốn trong tương lai. Như vậy, người Phật tử chân chính phải biết sáng suốt chọn lựa nhân tốt để gieo, tránh không làm những việc xấu ác. Đó là chúng ta biết tu theo lời Phật dạy. Bước đầu tu theo Phật là qui y Tam Bảo, tức chúng ta tạo ba chánh nhân thiện lành, tốt đẹp. Xem chi tiết »
19/07/2018 - 21:40
Phật tử Chùa Thiên Khánh đi kinh hành ngày 1/5/2018 Xem chi tiết »
14/10/2016 - 19:30
TT Thích Nhật Từ Xem chi tiết »
16/06/2015 - 14:57
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 14:55
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 14:47
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 13:58
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 13:24
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 13:15
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 13:02
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 12:47
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 12:42
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 12:36
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 12:32
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
13/06/2015 - 21:31
 Thượng tọa: Thích Nhật Từ - Thuyết giảng VƯỢT QUA BỆNH THẦN TƯỢNG THA NHÂN VÀ THẦN TƯỢNG BẢN THÂN 02/03/2015 Xem chi tiết »
13/06/2015 - 21:26
 Thượng tọa: Thích Nhật Từ - Thuyết giảng: TRÁI TIM CỦA BỤT 23/ 05/ 2015   Xem chi tiết »