Phật giáo và đời sống

19/07/2018 - 21:40
Phật tử Chùa Thiên Khánh đi kinh hành ngày 1/5/2018 Xem chi tiết »
14/10/2016 - 19:30
TT Thích Nhật Từ Xem chi tiết »
16/06/2015 - 14:57
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 14:55
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 14:47
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 13:58
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 13:24
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 13:15
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 13:02
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 12:47
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 12:42
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 12:36
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
16/06/2015 - 12:32
TT. Thích Nhật Từ Thuyết giảng Xem chi tiết »
13/06/2015 - 21:31
 Thượng tọa: Thích Nhật Từ - Thuyết giảng VƯỢT QUA BỆNH THẦN TƯỢNG THA NHÂN VÀ THẦN TƯỢNG BẢN THÂN 02/03/2015 Xem chi tiết »
13/06/2015 - 21:26
 Thượng tọa: Thích Nhật Từ - Thuyết giảng: TRÁI TIM CỦA BỤT 23/ 05/ 2015   Xem chi tiết »
13/06/2015 - 06:28
Thượng tọa: Thích Nhật Từ Xem chi tiết »
13/06/2015 - 06:27
Thượng tọa: Thích Nhật Từ Xem chi tiết »
12/06/2015 - 15:52
Thượng tọa Thích Nhật Từ là nhà hoằng pháp lớn, là nhà nghiên cứu Phật học thường trăng trở suy gẫm Phật giáo nước nhà, Đạo Phật là đạo của Từ bi và Trí tuệ, Giáo lý nhà Phật luôn mang lại đời sống hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại.  Xem chi tiết »