Kho tàng phật giáo

21/11/2016 - 13:36
 Thích Đạt Ma Phổ Giác Xem chi tiết »
04/11/2016 - 12:14
Thích Đạt Ma Phổ Giác - Chùa Linh Xứng Xem chi tiết »
16/09/2016 - 14:38
Ngày 14 tháng 8 năm Bính Thân chùa Linh Xứng  Hà Ngọc-Hà Trung-Thanh Hóa khóa tu cho quý Phật tử đạo Tràng Duyên Lành Thanh Hòa Duyên Lành TXSS, Duyên lành Hà Ngọc Ngày 15 tháng 8 năm Bính Thân chùa Thiên Khánh Khoa tu Ngây Lạc Một và vui tết trung thu cho thanh thiếu niên nhi đồng Xã Hà Dương-Hà Trung làm thầy Phổ Giác Hướng dẫn. Đồng thời có một nhóm MC Việt Dũng biểu diễn thấm đậm tình quê của người con Phật. Xem chi tiết »
26/08/2016 - 09:52
01/08/2016 - 13:44
Thích Đạt Ma Phổ Giác. Chùa Linh Xứng- Hà Ngọc-Hà Trung-Thanh Hóa Xem chi tiết »
03/07/2016 - 10:57
12/06/2015 - 10:45
Thầy Phổ Giác hướng dẫn chương trình kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống hằng tháng tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa tỉnh Bình Dương - Kinh hành niêm Bồ Tát Quán Thế Âm và phát quà từ thiện cho  gần 1.200.000 trại viên Xem chi tiết »
05/06/2015 - 17:08
TT Thích Nhật Tử  giảng Chùa Giác Ngộ ngày 24/5/2015 Xem chi tiết »
05/06/2015 - 10:16
TT Thích Nhật Từ  Xem chi tiết »
05/06/2015 - 10:01
 TT. Thích Nhật Từ  giảng bài pháp thoại tại chùa Tăng Phúc Hà nội ngày 25/5/2015 Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:42
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:41
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:39
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:37
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:34
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:32
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:30
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:25
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:16
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »
15/12/2014 - 23:14
Trình bày: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Từ Hậu Xem chi tiết »