Liên hệ

Liên hệ

Mọi nhu cầu phát hành sách vui lòng liên hệ trực tiếp thầy Phổ Giác

Thiền Viện Thường Chiếu 
Ấp 1 C, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

 

Mọi liên hệ ấn tống, từ thiện, vui lòng liên hệ trực tiếp thầy Phổ Giác

Số điện thoại: 0906888575 / 01676888575 
Email: phogiac1960@gmail.com 
Tài khoản: Trần Ngọc Long - 0071004527976 
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vietcombank, chi nhánh Kỳ Đồng

 

Ban quản trị rất hoan hỉ mong nhận được ý kiến, 
cùng bài vở đóng góp của quý đạo hữu gần xa. 
Mọi thông tin vui lòng gửi về hộp thư:

1/ ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Giác: phogiac1960@gmail.com 
2/ Quản lý thông tin: duyenlanhbooks@gmail.com