Tri ân tấm lòng vàng

13/12/2014 - 15:00
Chúng tôi chân thành tri ân, cảm niệm công đức đến tất cả những tấm lòng vàng đã đồng hành tham gia Quỹ Ấn Tống - Từ Thiện Duyên Lành trong suốt thời gian qua. Đó là cả một niềm khích lệ lớn lao, là đôi cánh tay dang rộng của lòng Từ luôn sẵn lòng cứu lấy những mảnh đời khổ đau, bất hạnh. Xem chi tiết »