Thư viện sách

14/12/2014 - 22:39
Hầu hết chúng ta đều mắc phải cái bệnh "đòi hỏi tuyệt đối". Giàu thì muốn mình giàu hơn tất cả, sang cũng muốn mình sang hơn tất cả, cho đến đẹp, giỏi, khen, đều là hơn tất cả. Điều gì thua kém hơn người là buồn, tủi, bực dọc, không hài lòng. Do đó cuộc sống không thấy hạnh phúc, vì thấy mình còn thua người này kẻ nọ. Tất cả vì họ không hiểu "cuộc đời tương đối mà!" Xem chi tiết »
14/12/2014 - 22:38
Mọi người ai cũng thừa nhận nơi nột tâm của mình đã sẵn có tính lương thiện và tính tội ác. Tội ác là nhân khổ đau cho mình và cho người, đời này và đời sau, nó làm cho con người trở thành hèn hạ xấu xa. Lương thiện là nhân an vui cho mình cho người, đời này và nhiều đời khác, nó gầy dựng cho con người trở thành bậc Hiền, Thánh. Xem chi tiết »
14/12/2014 - 22:37
Mê tín là căn bệnh những nhà trí thức đều chê trách và chánh quyền cũng chủ trương dẹp trừ nhưng nó mỗi ngày một tăng, càng lúc càng lan rộng. Thậm chí có những nước tự cho mình là văn minh nhất thế giới mà dân chúng trong nước ấy vẫn còn mê tín. Đây là một tệ nạn của xã hội đã tạo dựng nên những con người yếu hèn, mất tự tin và không sáng suốt. Muốn có một xã hội văn minh, lành mạnh, chúng ta không thể nào chấp nhận nạn mê tín hoành hành. Xem chi tiết »
13/12/2014 - 23:31
Trong kinh thường dạy, chúng ta ai ai cũng có tánh Phật, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đức Phật biết sống trở về với tánh Phật của Ngài, nên Ngài thành Phật. Chúng ta cũng có tánh Phật nhưng không biết trở về sống với tánh Phật của mình, nên chúng ta làm chúng sanh. Xem chi tiết »
13/12/2014 - 23:28
Bài giảng hôm nay với đề tài "Cội nguồn sanh tử và giải thoát", nếu quý vị lãnh hội được thì rất tốt, ứng dụng tu tập sẽ thấy lợi ích rất lớn. Chúng ta trầm luân sanh tử đã vô lượng kiếp rồi, vì không biết nguồn gốc tại sao phải trầm luân sanh tử, nên theo đó tạo nghiệp nối tiếp sanh tử mãi mãi. Xem chi tiết »
13/12/2014 - 23:25
Trong kinh A Hàm đức Phật có dạy, người nào thấy được lý nhân duyên thì người đó thấy được pháp. Thấy được pháp tức là thấy đạo hay thấy Phật. Qua đó chúng ta thấy tầm quan trọng của lý nhân duyên như thế nào. Cũng vậy, con người do nhân duyên sinh nên không chủ thể, không cố định. Xem chi tiết »
13/12/2014 - 23:20
Hôm nay, tôi giảng về đề tài Giác ngộ và Giải thoát. Đó là mục đích tối thượng hay tột cùng của người tu. Khi nói tới mục đích tối thượng thì chắc rằng không dễ. Vì khó nên tôi phải đi thứ tự từ thấp lên cao cho tất cả thấy chỗ cao siêu của Phật giáo như thế nào. Xem chi tiết »