Ấn Tống sách, Tủ sách Duyên Lành chùa Linh Xứng

Ấn Tống sách, Tủ sách Duyên Lành chùa Linh Xứng

   Trung tâm nhân đạo Duyên Lành Chùa Linh Xứng làm từ thiện và ấn tống kinh sách quý 1 và quý 2 năm 2015
   ANH HÙNG LÝ THƯỜNG KIỆT KHƠI NGUỒN TÂM LINH MỞ TRANG SỬ MỚI CHO NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT. PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG ĐƯA ĐẠO VÀO ĐỜI PHÁ TRỪ MÊ TÍN LÀM RẠNG RỠ TỔ TIÊN. 
   Trung tâm nhân đạo duyên lành đã ấn tống sách hạnh nguyện Quán Thế Âm và sách đạo làm người trong tháng 2,3,4,5 với tổng chi phí hơn 110 triệu đồng.1-      Lột xác

2-      Nghiệp và thấy biết sai lầm

3-      Biết sống thực tế

4-       Gieo trồng phước đức

5-       Nhân quả và số phận con người

6-       Phải trái cuộc đời

7-       Dòng đời oan trái

8-       Tâm tình cùng người trẻ

9-        Vượt qua cạm bẫy cuộc đời

10-             Sáng tối do người

11-             Hạnh nguyện và sám hối Bồ-tát Quán Thế Âm

12-             Tình mẹ bao la

13-             Chú giải kinh nhân quả ba đời

14-             Chú giải kinh phước đức

15-             Tình người trong cuộc sống

16-             Sống để yêu thương

17-             Hung thần phiền não

18-             Hiểu biết để cảm thông

19-             Giá trị lời nói

20-             Tám gió thổi chẳng động

21-             Giận khôn hay dại

22-             Cái gì trói buộc con người

23-             Cầu nguyện hay cầu xin

24-             Ai dẫn ta lang thang

25-             Tâm biết sống

26-             Làm chủ bản than

27-             8 con đường tâm linh mầu nhiệm

28-             Lòng tin người Phật tử

29-             Thông điệp cuộc đời

30-             Dòng đời xuôi ngược

31-             Phật dạy 20 điều khó

32-             Con người là mâu thuẫn

33-             Cuộc đời kẻ mê người tỉnh

34-             Thiền là sự sống nhân loại

35-             12 nhân duyên cuộc đời

36-             Con người tâm linh

37-             Đạo làm người

38-             Trái tim hiểu biết

39-             Suy gẫm cuộc sống

40-             Sai lầm đời nười

41-             Giàu nghèo do ai

42-             Sống để làm gi

43-             Thiên hạ ai cũng có tâm

44-             Để trở thành Phật tử 1

45-             Để trở thành Phật tử 2

46-             Thế gian này khổ hay vui

47-             Tâm Phật ví như hoa sen

48-             Trách nhiệm người tại gia

Sách sắp in

49-             Chú giải kinh người áo trắng

50-             Chú giải 9 điều nên nhớ

51-             Phật dạy 8 pháp an lạc

52-             Phật dạy khổ vui trong đời sống ngũ dục

53-             Con đường tỉnh thức Phật tổ Bồ-tát

54-             Đạo lý chân chính cho người

55-             Mỗi ngày học Phật pháp

56-             Quay lại chính mình để sống đời thanh thản

Thêm bình luận mới