Đạo Tràng Chùa Thiên Khánh

Đạo Tràng Chùa Thiên Khánh

Chúng ta đến với đạo Phật là để tu, có nghĩa là sửa, là bỏ, là chừa những thói quen tật xấu nên Phật dạy lấy nhân quả làm nền tảng trong sự tu hành chuyển hóa từ xấu thành tốt. 
Khi chúng ta gieo nhân tốt rồi, ta còn phải cố gắng duy trì bền bỉ, bảo vệ dài lâu thì sẽ được kết quả như ý muốn trong tương lai.

Như vậy, người Phật tử chân chính phải biết sáng suốt chọn lựa nhân tốt để gieo, tránh không làm những việc xấu ác. Đó là chúng ta biết tu theo lời Phật dạy. Bước đầu tu theo Phật là qui y Tam Bảo, tức chúng ta tạo ba chánh nhân thiện lành, tốt đẹp.

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CHÙA THIÊN KHÁNH 
1-Chúng con kính lạy Phật-đà
Giúp người thoát khỏi, vô minh ưu phiền.
Nguyện cho cha mẹ ông bà 
Được nhiều phước đức, sống lâu ở đời.O
2-Chúng con kính lạy Phật-đà
Nhờ ơn Tam bảo, sáng soi chỉ đường.
Nguyện cho tất cả thầy cô 
Truyền trao giáo pháp, mỗi ngày tốt hơn.O
3-Chúng con kính lạy Phật-đà
Các vị Bồ-tát, chư Tăng thánh hiền. 
Nguyện cho tất cả mọi người
Tin sâu nhân quả, cùng nhau làm lành.O
4-Chúng con kính lạy Phật-đà
Nhủ lòng thương xót, chúng sinh mê mờ.
Nguyện không ganh ghét oán hờn
Giữ tâm kiên cố, từ bi thương người.O
5-Chúng con kính lạy Phật-đà
Chia vui sớt khổ, rải ban tâm từ
Nguyện siêng tinh tấn tu hành
Cầu cho nhân loại, đừng thù hận nhau.O
6-Chúng con kính lạy Phật-đà
Đời đời kiếp kiếp, trồng gieo căn lành.
Nguyện lòng trong sạch sáng trong
Quyết tâm từ bỏ, tham si khổ sầu.O
7-Chúng con kính lạy Phật-đà
Cùng nhau vui sống, tràn đầy tình thương. 
Nguyện cho tốt đạo đẹp đời 
Tràn đầy hạnh phúc, muôn nhà ấm êm.O
8-Chúng con kính lạy Phật-đà
Cầu cho nhân loại, sống đời vị tha.
Nguyện mau thành tựu đạo tâm
Giúp cho cuộc sống, an nhiên thanh nhàn.O
9-Chúng con kính lạy Phật-đà
Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.
Nguyện sống giúp ích nhân sinh
Sẻ chia vật chất, tâm linh sáng ngời.O
10-Chúng con kính lạy Phật-đà
Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.
Nguyện cầu Phật pháp chiếu soi
Trường tồn cõi thế, thấm sâu lòng người.O
11-Chúng con kính lạy Phật-đà
Sống trong tỉnh giác, thương yêu muôn loài.
Nguyện đem lời dạy Thế tôn 
Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành.O
12-Chúng con kính lạy Phật-đà
Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.

Nguyện cho thế giới bình yên
Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài.OOO

Thêm bình luận mới