Để Được Giàu Sang Chân Chánh

Để Được Giàu Sang Chân Chánh

-Có kiến thức hiểu về kinh tế, về thị trường
-Phải biết làm phước, tu tạo phước, giúp đỡ mọi người có thể
-Sống phù hợp với đạo đức, chân lý Phật, tôn trọng luật pháp. Thì cái giàu nó mới bền vững, vững chắc lâu dài, làm đúng theo nhân quả, làm phước thì mới tạo ra phước; muốn vậy chúng ta từ bỏ dần dần cái tín ngưỡng không đáng tin cậy, nhất là cái đam mê cúng kiến cầu xin cầu nguyện đến với các thần linh ông địa thần tài, để được hạnh phúc cảm xúc và tinh thần.
-Điều nữa, tránh xa với nhiều thầy: bói, phong thủy, địa lý, nhân điện, ngoại cảm, đồng bóng, bắt ma; thường thì các thầy này bắt quý vị làm đủ thứ cái này cái kia, sau mới ngỡ ra rằng là làm tổn hại tiền bạc kinh tế gia đình bạn, chẳng có lợi ích gì.
Hãy suy gẫm kỹ và điều kiện ắt có và đủ, thì cần phải có kiến thức để đầu tư đúng, trên nền tảng nhân quả và quản lý thị trường thì sẽ đảm bảo không lâu, vài ba năm hay bảy năm sau thì sẽ là có chỗ đứng uy tín trên thị trường và thành đạt sẽ làm giàu.

Thêm bình luận mới