Giết cha vì tham tàn bạo ngược

Giết cha vì tham tàn bạo ngược

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến

Thêm bình luận mới