Hội ấn tống từ thiện duyên lành

Hội ấn tống từ thiện duyên lành

Hội Ấn Tống Từ Thiện Duyên Lành hoạt động đến nay đã gần 5 năm, với phương châm “kết nối yêu thương, từ thiện duyên lành, sẻ chia cuộc sống”, vừa làm từ thiện, vừa kết hợp sẻ chia, giáo dục, mong mỏi mọi người có đủ niềm tin vào tự lực bản thân, tin sâu nhân quả, tránh ác làm lành, quyết chí vươn lên sau những khó khăn, vấp ngã.

Thêm bình luận mới