Kho tàng Phật giáo >> Hoằng pháp lợi sanh Chuyến từ thiện tại tỉnh Lâm Đồng

Kho tàng Phật giáo >> Hoằng pháp lợi sanh Chuyến từ thiện tại tỉnh Lâm Đồng

Từ thiện và giáo dục như đôi cánh chim tung bay khắp bầu trời, không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Sống đạo đức, kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống bằng trái tim hiểu biết, cùng nhau chia vui, sớt khổ theo tinh thần vào đời của Bồ tát Quan Thế Âm là mục đích của Hội Ấn Tống Từ Thiện Duyên Lành.

Thêm bình luận mới