Khóa Tu Ngày 14 và 15/8 Bính Thân

Khóa Tu Ngày 14 và 15/8 Bính Thân

Ngày 14 tháng 8 năm Bính Thân chùa Linh Xứng  Hà Ngọc-Hà Trung-Thanh Hóa khóa tu cho quý Phật tử đạo Tràng Duyên Lành Thanh Hòa Duyên Lành TXSS, Duyên lành Hà Ngọc

Ngày 15 tháng 8 năm Bính Thân chùa Thiên Khánh Khoa tu Ngây Lạc Một và vui tết trung thu cho thanh thiếu niên nhi đồng Xã Hà Dương-Hà Trung làm thầy Phổ Giác Hướng dẫn. Đồng thời có một nhóm MC Việt Dũng biểu diễn thấm đậm tình quê của người con Phật.

 

Vào ngày 14 tháng 8 năm Bính Thân chùa Linh Xứng Hà Ngọc-Hà Trung-Thanh Hóa có tổ chức khóa tu cho quý Phật tử đạo Tràng Duyên Lành Thanh Hòa Duyên Lành TXSS, Duyên lành Hà Ngọc đọc Kinh Người Áo Trắng tức Kinh Phật dạy cho người cư sĩ tại gia. Sau đó Thầy Phổ Giác thuyết giảng đạo lý cam nang VÀO ĐỜI cho Người PHẬT TỬ VÀ KẾ ĐẾN LA ĐI hành Thiện QUÁN THẾ ÂM Bồ-Tát. Quý Phật tử ừa tu học vừa hành trì cảm nhận one. lạc hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại CHƯƠNG I: LÝ TƯỞNG C AO ĐẸP NGƯỜI PHẬT TỬ TAI GIA " Điều 1- Người Phật tử chân chính, trước và làm gì đi theo quan điểm của ai, chung ta có thể không Tim hiểu, suy tư chiêm nghiệm, sau khi thấy rõ lợi ích thiết thực, không Tân Hải người vật, ngay trên đó chúng ta moi tin và bắt đầu thực hành theo.  Điều 2- Người cư sĩ tại gia sau khi nghe lời Phật dạy, có thể tư suy quán chiếu xem xét và ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày mà CAM nhận an lạc hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Từ đó chúng ta thấy rằng lý tưởng của đạo Phật, giúp cho mọi người trưởng thành trong đạo đức, nhờ nhận thức sáng suốt biết làm thế nào để vượt ra ngoài quả cam bẫy cuộc đời, ngay trên đó mới phát nguyện làm người Phật tử chân chính.  Điều 3 Người Phật tử không đến với đạo Phật bằng sự hiểu biết chân chính, tự soi sáng lại mình chính và thấy rằng tất cả mọi hiện tượng sự vật sẽ nương tựa vào nhau mới bảo tồn sự sống, chính vì vậy chúng ta phải sống đạo đức, tôn trọng luật pháp Nhâm góp phần làm trong sạch và an lạc mình và hội xã cho.  Điều 4- Người Phật tử sau khi tiếp nhận lời dạy chân chính Phật-đà, quyết sống trung thành như lý tưởng giác ngộ giải thoát, luôn ý thức gương mẫu làm tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân và đóng góp lợi ích xã hội, hộ trì Tam bảo trong hiện tại và mai sau.

Vào ngày 15 tháng 8 năm Bính Thân chùa Thiên Khánh tổ chức từ ngày an lạc và vui tết trung thu cho thanh thiếu niên nhi đồng Xã Hà Dương-Hà Trung làm thầy Phổ Giác Hướng dẫn. Chương trình được bắt đầu từ lời ca tiếng hát làm nhóm MC Việt Dũng biểu diễn thấm đậm tình quê hương bằng tất cả nhiệt huyết. Sau đó, toàn thể Phật tử cùng với các thanh thiếu niên nhi đồng tụng kinh Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm để Cầu cho quốc Thới dân an , thầy Phổ Giác điều nhân ngày trung thu là nhắc nhở 12 tu học để hoàn thiện chính mình cho các thanh thiếu niên nhi đồng. Cuối cùng toàn thể Phật tử chùa Thiên Khánh là thiền hành Quán Thế Âm Bồ-tát để soi sáng lại chính mình mà chuyển hóa phiền não khổ đau thành an vui hạnh phúc trong giờ phút hiện tại. -Nam Mô đại từ đại bi Bồ -tát Quán Thế Âm. Phương pháp niệm danh hiệu Bồ-tát, như niệm Phật A Di Đà đang nhận được tín, hạnh, nguyện, làm tông chỉ. nhưng niệm Bồ-tát Quán Thế Âm Khắc ra chỗ làm không cầu về cõi Tây Phương Cực lạc, nhưng phát nguyện đi vào đời để cứu Khố sinh của họ, luôn xem xét lắng nghe , sẵn sàng chia sẻ tình yêu thương chân thật, Nhậm xoa dịu bớt nỗi đau bất hạnh giúp mọi người chuyển hoá nỗi khổ niềm đau, into a hạnh phúc vui. Giải thích từ ngữ: Nam mô có nghĩa là kính cung, tôn trọng. chúng tôi cung kính tôn trọng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, để bắt chược tấm lòng vị tha from cứu bi Khố của họ sinh lâu dài. Đại từ có nghĩa là mở rộng tấm lòng, đêm niềm vui tình thương vô lượng vô biên, đến với tất cả sinh của chúng ta, nhưng không phân biệt thân sơ. Bình đẳng đối với tất cả mọi người dù đó là kẻ thù, nhưng thấy họ gặp bất hạnh khổ đau, Bồ-tát là Tổ chức một lòng thương xót dang tay giúp đỡ nhưng không có một niệm oán trách. Đại bi có nghĩa là mở rộng tấm lòng sẵn sàng chia sẻ nỗi khổ niềm đau đối với người cơ nhỡ bất hạnh. Chỉ Biết một bề giúp đỡ sẻ chia về Nhân duyên, trên tất cả các điều khoản. người tu niệm danh hiệu Bồ- tát thì phải lấy tín, hạnh, nguyện làm nền tảng, nhưng tín hạnh nguyện của người niệm Quán Thế Âm khác nhau niệm Phật cầu vãng sinh. Tín có nghĩa là tin thần lực nhiệm mầu của Bồ-tát Quán Thế Âm, bạn có thể giúp chúng sinh chuyển hoá nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc, đạt được kết quả như ý muốn. Nhưng tai sao có thể có người nhờ niệm Quán Thế Âm mà là vượt qua hoạn nạn tai ương, là nguoi trên niệm chẳng thấy linh ứng và hiệu nghiệm tại sao?  người phát tâm trì niệm danh hiệu Bồ-tát điều đầu tiên, phải có một sâu sắc lòng tập tin với Bồ tát luôn cung kính chí thành, niệm tinh chuyên ròng RAC. ai đặt hết niềm tin tưởng và thành khẩn cầu sự cứu độ của Bồ-tát Quán Thế Âm Thị được cảm ứng nghĩ bàn không thể "có cầu tất ứng". Hạnh có nghĩa là thực hành niệm danh hiệu Bồ-tát một chuyên cách tinh, rong rác, miên mật, thường xuyên mỗi ngày không lơ là đãi giải. Chúng ta kính cung, chí thành niệm danh hiệu Bồ-tát trong tất cả các cảnh hoàn, trong bốn oai nghi, đi đứng đằng sau ngồi nhưng bạn có thể bỉ ngoại cảnh chi phối làm thất niệm .  Cuộc sống thế gian Cap nhiều đau khổ bất an, tham lam, thù hận đố kỵ, tranh chấp xung đột, sợ hãi và sẵn sàng triệt tiêu loại trừ là loại trừ lẫn nhau độc quyền vì quyền lợi riêng tư. Nếu Chung ta co the Thượng Xuyên cung kính niệm Bồ-tát, chờ cho đến khi gặp hoạn nạn mới khẩn cầu thì e rằng sẽ Kết quả như nguyện. vì lúc này tinh thần không hát suốt khủng hoảng, sợ hãi, mất bình tĩnh, thì khả năng lam đủ sao cầu sự gia hộ của Bồ- tát có hiệu lực quả được. nguyện ở đây có nghĩa là chí nguyện độ sinh, cứu vot các sinh tai qua nạn của chúng tôi từ bạn của bạn, vượt thoát đau khổ và Move luôn niềm vui đến với tất cả muôn loài. Bồ-tát sau khi thành tựu đạo quả, Nguyên Đán thân đi vào đời để làm lợi ích sinh của họ, cùng đồng hành, cùng làm việc, cùng đóng góp, cùng gánh vác, cùng sẻ chia, cùng chia vui và cùng Sot khổ với tất cả sinh của chúng tôi.  và Chung ta có thể không thường xuyên quán chiếu thế gian lúc nào là đầy ngày khổ đau bất hạnh, như đang sống trong nhà lửa, chịu sự nóng bức của phiền não trong từng phút giây.  Tu and học theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế âm như nhịp cầu nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống, luôn giúp mọi người sống gần gũi gắn bó với nhau, bằng sự thương yêu và hiểu biết, Dấn thân và vụ phục, bao phân và lượng độ, cảm thông và tha thứ, sẻ chia giúp đỡ và, nhưng làm không thể tìm thấy ai là người thù, chỉ có người chưa thông cảm với nhau mà thôi.

đây Dưới là một số hình ảnh:

 

(Web Trang này không được cài đặt Gan Ánh đã bó tay)


Thêm bình luận mới