Không phân biệt thân hay thù

Không phân biệt thân hay thù

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến

Thêm bình luận mới