Lễ Phát Thưởng Năm Học 2014 - 2015

Lễ Phát Thưởng Năm Học 2014 - 2015

 Một số hình ảnh ngày 20 tháng 5 năm 2015, tại trường Tiểu học, trường cấp 2 và trường Màm non xã Hà ngọc.

 

 

   Trung tâm nhân đạo Duyên lành Chùa Linh Xứng Xã Hà Ngọc Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa do thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác làm giám đốc, cô Nguyễn Thị Hà pháp danh Diệu Hiền làm phó giám đốc, cô Hoàng Thị Hà pháp danh Từ Tâm làm phó chủ tịch quỹ duyên lành, cô Trang Đan Châu pháp danh An Nghiêm thành viên thường trực TPHCM, cô Nguyễn Thị Thu thành viên thường trực, anh Nguyễn Quang Dung thành viên thường trực tại Thanh Hóa.

   Vào ngày 20 tháng 5 năm 2015 đoàn đã đến Trường tiểu học, trường cấp 2, trường mầm non Xã Hà Ngọc để hổ trợ 22 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn mỗi suất 500 ngàn đồng (tổng cộng hơn11 triệu đồng). Trước khi phát quà thầy Phổ Giác đã nhắc nhỡ cho các em biết về anh hùng kiệt xuất Lý Thường Kiệt người đã xây dựng ngôi chùa Linh Xứng năm 1085-1089 lúc về làm Tổng trấn Thanh Hóa 19 năm. Với tấm lòng của ít lòng nhiều nhằm chia sẻ cho các em một chút lòng thành để làm giảm bớt nỗi thiếu thốn khó khăn.  

 

Thêm bình luận mới