Lễ Phóng sanh đăng hướng vọng kỷ niệm khánh đản Đức Phật A Di Đà năm Bính Thân

Lễ Phóng sanh đăng hướng vọng kỷ niệm khánh đản Đức Phật A Di Đà năm Bính Thân

Phật giáo A Lưới - Nguồn ĐPNN

Tối ngày 12/11 / Bính Thân, Ban Truyền thông Phật giáo A Lưới and other Phật tử Gia đình Hương Sen was tổ chức Lễ Phóng sanh đăng trên Sông Hương hướng vọng ngày kỷ niệm khánh đản Đức Phật A Di Đà 17/11 năm Bính Thân. ? 020

Buổi lễ đặt under the sự chứng Minh and chủ trì of Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cùng quý Phật tử Ban truyền thông, and their đệ tử Gia đình Hương Sen tham dự đông đủ.

 
Các Phật tử thực hiện việc phóng sinh possible trưởng dưỡng tấm lòng từ bi of mình, should khởi lòng từ bi phóng sinh, xem sinh mạng of loài vật like sinh mạng of chính mình. Được vậy will chẳng cuồng vọng, điên đảo nữa; would chẳng tạo nghiệp giết hại nữa; would chẳng thiếu món nợ sát sinh nữa; be chẳng must be luân hồi thọ báo nữa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận mới