Lịch sinh hoạt tại TTBTXH Chánh Phú Hòa - Bình Dương năm 2013

Lịch sinh hoạt tại TTBTXH Chánh Phú Hòa - Bình Dương năm 2013

Hội Ấn Tống Từ Thiện Duyên Lành xin trân trọng thông báo chương trình "Kết nối yêu thương - Từ thiện duyên lành - Sẻ chia cuộc sống" tại trung tâm Bảo Trợ Xã Hội Chánh Phú Hòa và trung tâm Tâm Thần Tân Định – huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2013 như sau:

Khóa tu thứ 1
Thứ tư
23-01-2013 nhằm ngày 12-12 âm lịch.
Khóa tu thứ 2
Thứ tư
06-03-2013 nhằm ngày 25-01 âm lịch
 (chiều đi Tâm Thần Tân Định).
Khóa tu thứ 3
Thứ tư
10-04-2013 nhằm ngày 01-03 âm lịch.
Khóa tu thứ 4
Thứ tư
08-05-2013 nhằm ngày 29-03 âm lịch.
Khóa tu thứ 5
Thứ tư
05-06- 2013 nhằm ngày 27-04 âm lịch        
Khóa tu thứ 6
Thứ tư
03-07-2013 nhằm ngày 26-05 âm lịch.
Khóa tu thứ 7
Thứ tư
31-07-2013 nhằm ngày 24-06 âm lịch.
(chiều đi Tâm thần Tân Định)
Khóa tu thứ 8
Thứ tư
04-09-2013 nhằm ngày 29-07 âm lịch       
(chiều đi Tâm thần Tân Định).
Khóa tu thứ 9
Thứ tư
09-10-2013 nhằm ngày 05-09 âm lịch.
  Khóa tu thứ 10
Thứ tư
06-11-2013 nhằm ngày 04-10 âm lịch
  Khóa tu thứ 11
Thứ tư
11-12-2013 nhằm ngày 09-11 âm lịch     
(chiều đi Tâm thần Tân Định).
 
Nội dung sinh hoạt hàng tháng:
_ Sinh hoạt ca hát tập thể và cá nhân, do nhạc sĩ Phật Giáo Vũ Ngọc Toản và ca sĩ Phật tử Diệu Hưng.
_ Sinh hoạt đố vui để học do sư cô Minh Hiền phụ trách.
_ Sám hối, kinh hành, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chia sẻ kết nối yêu thương, làm mới lại chính mình, do thầy Phổ Giác và thầy Chiếu Hiếu hướng dẫn.
_ Ăn chay bữa trưa do nhóm Phật tử đạo tràng Pháp Hoa, gia đình chị Hà ban điều hành xe ủng hộ.
_ Phát quà cho trại viên tham gia chương trình “Kết Nối Yêu Thương” và trong trại, do Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cùng quý Phật tử xa gần đóng góp.
 
Qúy Phật tử vui lòng liên hệ chị Hà (0902715939) để biết chính xác ngày giờ và đăng ký xe đi sinh hoạt cùng đoàn từ thiện Duyên Lành tại TP. HCM.
 ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Giác

Thêm bình luận mới