Lịch sử Đức Phật

Lịch sử Đức Phật

 Thích Đạt Ma Phổ Giác

 

Lịch sử Đức Phật

1-Người khai sáng đạo Phật là ai? Người khai sáng đạo Phật là đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

2-Trước xuat về gia, ngãi tên là gì? Côn của ai? Ở nước nào? 

-Trước Ngày xuất gia, Ngãi là Thái tử Sĩ Đạt Ta,

-Con Trong vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da,

-o Nước Ấn Độ.

 

3-Khi một người phàm ra đời thì gọi là "đầu Thái Lan", nhưng đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, các nhà hiền triết sử dụng các từ ngữ gì? Ý nghĩa sau đó như thế nào?

Các nhà hiền triết sử dụng các từ ngữ:

-Đản Sinh: là sự ra đời vui vẻ, làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.

-Thị Hiện: là hiện thân của một con người bằng xương bằng thịt, được sinh ra từ bụng mẹ như tất cả mọi người.

-Giáng Sinh: là từ chỗ cao quý mà Hiền xuống một chỗ thấp kém hơn để sinh ra.

Ý nghĩa của ba từ trên nham ca ngợi sự tôn trọng và quý kính của một vị Phật. Ngại xuống trần để di chuyển lại niềm vui an hạnh phúc cho chúng ta, giúp mọi người biết cách làm chủ bản thân nhờ thấu rõ chân lý cuộc đời .

 

4 Đức Phật đản sinh ngày nào? 

Ngày rằm tháng 4 âm lịch, gọi là ngày Phật Đản.

 

5-Đức vua Tịnh Phạn đã cưới vợ cho Thái tử Sĩ Đạt Ta cho sau này kế thừa sự nghiệp thế gian, mong con mình sống trong cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan. Vậy người vợ ấy tên gì? Sinh ra người con tên gì? 

-Người Vợ là công chúa Da Du Đà La con vua Thiện Giác.

Con -Người là La Hầu La, lúc 7 tuổi theo đức Phật xuất gia.

 

6 Nguyên nhân gì làm cho Thái tử Sĩ Đạt Ta xuất gia tìm cầu chân lý? 

 

Nhận thấy sự đau khổ của kiếp người là sinh già bệnh chết mà không có ngày cùng, Ngãi Muon tim một con đường giải thoát Cho chúng tôi, cần phải có từ bỏ cung vàng điện vợ đẹp con ngoan để sớm xuất gia tìm đạo.

 

7-Chữ Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là gì? 

-Thích Ca: có nghĩa là phát khởi lòng từ bi thương người bình đẳng.

-Mâu Ni: nghĩa là tâm hồn luôn trong sáng và tĩnh yên. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người lươn không có lòng từ bi cứu người giúp vật nhưng không thấy ai là kẻ thù được an nhiên tự tại giải thoát.

 

8 Đầu tiên Đức Phật tu theo phương pháp gì? 

-Đầu Tiên Ngãi tu theo hai vị thiền sư nỗi tiếng thời bây giờ nhưng quả chung không được giác ngộ hoàn toàn.

để -Kế Ngãi tu theo phương pháp khổ hạnh, khi mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, bắp hạt và phơi mình làm trung tâm trời mưa nắng hay lạnh giá. Nhưng kết quả chỉ làm cho cơ thể suy kiệt, tinh thần không hát suốt và không thể tìm ra chân lý.

 

9-Sau đó là Ngãi tu hành thế nào? 

one Ngãi quán chiếu lại hai phương pháp là hành trì:

Tu mà còn hưởng thụ dục lạc thế gian như nấu cát mà bạn muốn cơm nó sẽ không được. Tu nhưng khổ hạnh ép xác như làm cho thân thể suy kiệtkhông thể thành tựu đạo quả.

b-Ngãi tìm ra phương pháp trung đạo ăn uống vừa đủ để nuôi thân này nhưng dễ dàng buông xả mọi dính mắc ràng buộc.

c-Sau khi sức khỏe hồi phục Ngãi tắm gội sạch sẽ, rồi để goc cây Bồ-đề ngồi thiền, thề nếu chứng đạo quyết không Roi bỏ chó này. Ngại ngồi thiền suốt 49 đêm ngày, Chung được tam Minh lục thông và giác ngộ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

 

10 Sau khi thành đạo dưới gốc cây bồ-đề, đức Phật bắt đầu truyền đạo: Buổi thuyết pháp đầu tiên diễn ra tại đâu? 

-Tại Vườn Lộc Uyển và ai là người nghe pháp đầu tiên? 5 anh em Kiều-trần-như bạn đồng tu khổ hạnh với các Ngãi trước kia.

-Bài Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng là gì? Bài Tứ diệu đế tức là bốn chân lý sống trong cuộc đời.

-Đức Phật đã thuyết pháp tất cả bao nhiêu năm? 49 năm hoằng hóa độ sinh.

 

11-Trọng 49 năm thuyết pháp, Đức Phật đã hóa Đờ những ai? 

-Ngài Hóa Độ tất cả hạng người, từ vua quan, quý tộc cho đến ngoại đạo, nô lệ, kỹ nữ, tượng cướp, người thuộc giai cấp hạ tiện.vv .. với tinh thần bình đẳng không phân biệt.

 

12 Bảng ghi nhận tất cả các mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời và nhập Niết-bàn: 

-Đản Sinh: ngày rằm tháng 4 âm lịch

-19 Tuổi xuất gia: ngày 8 tháng 2 âm lịch

-30 Tuổi thành đạo: ngày 8 tháng 12 âm lịch

-80 Tuổi nhập Niết-bàn: ngày rằm tháng 2 âm lịch 

 

Thêm bình luận mới