Lời Giới Thiệu

Lời Giới Thiệu

Chùa Linh Xứng xã Hà Ngọc huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa. SĐT 0906888575 - 01676888575

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác, Kết nối yêu thương sẻ chia cuộc sống

Giọng đọc  An Nhiên – Xuân Tiến

 

Thêm bình luận mới