Quỹ từ thiện duyên lành chùa Linh Xứng

Quỹ từ thiện duyên lành chùa Linh Xứng

 

 

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2015 ch ương trình kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống quỹ từ thiện duyên lành Chùa Linh Xứng Hà Ngọc-Hà Trung đã đến trường trung tiểu học Phường Đông Hương Tp Thanh Hóa để tài trợ học bổng cho học sinh nghèo 150 suất, mỗi suất 300000 đồng và 900 cuốn sách Đạo làm người. Tổng giá trị chi phí gần 60 triệu đồng do quỹ đạo Phật ngày nay và các phật tử gần xa hổ trợ.

 

Đây là chương trình thứ 5 giúp quỹ khuyến học cho các em học sinh nghèo Tỉnh Thanh Hóa. Năm 1082 sau khi Anh hùng kiệt xuất Lý Thường Kiệt về làm Tổng trấn Thanh Hóa, đến năm 1085-1089 đã xây dựng và hoàn thành ngôi Chùa linh Xứng.

Ngày hôm nay được quý ban chính quyền các cấp Tỉnh Thanh Hóa và ban Tri sự Phật giáo Tỉnh Thanh Hóa chấp nhận và cho phục hưng xây dựng lại ngôi chùa. Giáo hội đã đồng ý bổ nhiệm Thượng tọa Thích Nhật Từ làm trụ trì và chịu trách nhiệm đầu từ xây dựng, chúng tôi Thích Đạt Ma Phổ Giác làm phó trụ trì kiêm trưởng ban quản lý và điều hành việc tu học của chùa.

Với tinh thần tốt đạo đẹp đời cùng đồng hành với cuộc sống xã hội nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt qua nghèo khó. Được sự giúp đỡ của quý ban chính quyền các cấp hổ trợ và tạo điều kiện cho chùa Linh Xứng trực tiếp trao tận tay đến các em học sinh nghèo với tấm lòng của ít lòng nhiều.

Thay mặt gia đình các em học sinh nghèo Tỉnh Thanh Hóa, thầy xin chân thành cảm niệm công đức quỹ đạo Phật ngày nay và các Phật tử gần xa đã tài trợ chương trình này. 

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

Thêm bình luận mới