SƠ TỔ TRẦN NHÂN TÔNG LINH HỒN CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM

SƠ TỔ TRẦN NHÂN TÔNG LINH HỒN CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM

HT Thích Nhật Quang


Trần Nhân Tông one tính cách lớn, an tâm hồn big for dân tộc Việt Nam, thế but with the Ngãi which address is one góc đời much nhỏ quanh Quân chốn triều ca. Có gì vui. Ở nơi con người ấy, chí xuất trần cao gấp vạn bội and con đường hướng thượng retained is quay gót trở về với chính mình.

Vì thế, Trần triều nước Việt, dân tộc nước Việt have lưu luyến bao nhiêu retained do not keep the been bước chân of Ngãi, an thiền sư Việt Nam chỉ wants to làm Augmented nhàn đầu núi rather than làm vua. Cho be Phật giáo Việt Nam, Thiền tông Việt Nam mới have been Sơ Tổ Trúc Lâm, one vì sao Bắc Đẩu điểm trên bầu trời không, tỏa sáng lung linh and soi đường cho thiền tăng, Phật Tử Việt Nam biết đâu is chốn trở đã.

Có thể nói out nơi ngai, Đông Ba lại con người sáng chói, làm ngọn hải đăng chỉ lối cho hành giả tu thien Việt Nam. Which is con người hiện thực, con người hướng thượng and con người nhập thế.

1. Con Người Hiện Thực:

Như us known vua Trần Nhân Tông is one nhân vật lịch sử của nước Việt. Ngại sinh vào năm 1258, lên ngôi năm 1279, xuất gia năm 1298 and mất vào năm 1308. Dù xuất thân trong bậc đế vương, but cốt cách of Ngãi is bậc xuất thế. Từ nhỏ miệng do not thích thịt cá, thân could thích lụa is gấm vóc, tâm can not Đắm luyến thú vui thế gian. Lớn lên xem cung vàng điện ngọc like đôi dép rách, cho be Ngãi was trốn lên Yên Tử but not to, đành must be miễn cưỡng lên ngôi vua. Tại vỉ 13 năm, 6 năm out ngôi Thái Thượng Hoàng, then mới thực hiện been hoài bảo xuất trần, làm sơn Augmented đầu núi and become Đệ nhất Sơ Tổ Trúc Lâm Yên Tử, khai sáng ra dòng thiền nước Việt.

Người đời vì ngai vàng which đổ do not know how many xương máu, tạo do not know how many oan khiên nghiệp chướng. Thế but vua Trần was nhẹ nhàng thoát from chốn ấy like cởi chiếc áo hạ. Ngại lên ngôi vì lòng hiếu thuận against cha già, vì trọng trách as tổ quốc. Gác bỏ niềm riêng, đặt ý you want of thiên hạ lên trên ý you want of mình, vua Trần Nhân Tông was xuất sắc lập be those chiến công oanh liệt to protect phi sông, qua hai cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lịch sử. Có phải khí thiêng sông núi was hun đúc be one Trần Nhân Tông mang dòng máu rồng tiên, bất khuất quật cường trước mọi thế lực ngoại bang, but lại nhân từ độ lượng khoan phân trong việc trị nước một dân? Trần Nhân Tông quả is vì sao rực sáng trong bầu trời nghìn năm văn hiến of nước ta. Lịch sử though you hát trang but the location and công đức of Ngãi retained do not hề đổi ngôi trong lòng dân đất Việt. Hậu thế trăm năm sau, nghìn năm sau though còn nhớ to Ngãi or not to nhớ Ngãi thì ánh sáng ấy retained RO RO riêng chiếu one cõi.

Và còn one line máu nữa, dòng máu Thích tử Như Lai was âm thầm luân lưu trong trái tim of Nhân Tông, nuôi dưỡng một tình thương and ánh sáng tuệ giác vô biên. Dòng máu ấy was vực nhà vua dậy từ chốn tot đỉnh of quyền lực, danh vọng, sự nghiệp đế vương ... but are lắm nổi thăng trầm of cuộc vô thường bể hóa cồn dâu. Chính dòng máu have chuyển hóa nhà vua from a con người bằng xương bằng thịt beyond lên those ham you want thường tình, trở thành thiền Augmented sống đời thanh đạm, ý chí cao nhàn.

                Thuở bé chưa each rõ sắc không,
                Xuân về hoa nở Ron trong lòng,
                Chúa xuân nay bị ta khám phá,
                Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng.

Cho be out nơi vua Trần also add an con người nữa - Con người hướng thượng.

2. Con Người Hướng Thượng:

Từ lúc còn is Thái tử, Nhân Tông have been vua cha cho thọ giáo tham học thiền with the Thượng Sĩ Tuệ Trung. Thượng sĩ Cap khí lượng thâm trầm, phong thần nhàn nhã. Lúc còn to chôm Ngãi was Chuông cửa Không. Lớn lên out chỗ thiền sư Tiêu Dao lãnh hội been yếu chỉ, thâm nhập chỗ thiền tụy, lấy thiền duyệt làm thú vui thường nhật, do not ưa công danh sự nghiệp out đời. Được thân cận one bậc đại thiện tri thức such, lại thêm chủng Phật sâu dày be Trần Nhân Tông sớm nhận ra con đường Phật đạo mới đích thực is con đường of mình. Vì vậy do not stop the lại out phước báu of an bậc đế vương, vua Trần Nhân Tông have to hướng chân trời cao rộng, nhà Nguyễn phát túc siêu phương, beyond from your ba cõi. Lấy vô trụ xứ làm quốc độ, lấy tâm bất sanh bất diệt làm chỗ thú hướng sau cùng.

Một hôm Nhân Tông hỏi Thượng sĩ về việc bổn phận tông chỉ, Thượng sĩ đáp: "Soi sáng lại chính mình là phận sự gốc, chẳng từ nơi that is". Nghệ xong, Thái tử thông suốt đường vào, bèn vén áo thờ Thượng sĩ làm Thầy. Từ that, kim ngôn have become phương châm tu hành, thành might sống hướng thượng of Trần Nhân Tông trên those Chang đường tu đạo and hành đạo of Ngãi.

Phản quan tự kỷ of thiền phái Trúc Lâm and xoay lại tìm tâm of Nhị Tổ Huệ Khả có gì khác nhau? Đến chỗ ấy rồi mới hay tâm Cap can not find, bởi it may mất bao giờ. Được thế thì một tâm. Cái đáng trách of hành nhân is mình lại đi tìm chính mình. Ngày xưa Nhị Tổ Huệ Khả xoay lại tìm tâm, do not found mối mang ở đâu, liền been Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo "Ta đà một tâm cho người rồi". Rõ ràng like thế. Một on phản quan thì terminating bặt vọng tưởng. Mối mang sanh tử no longer chỗ tựa nương, mặt trời trí tuệ tự chiếu soi. Đây chính is chìa khoá mở cánh cửa tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đức Phật specified this from those hai nghìn năm trăm năm trước rồi. Chư Tổ are no khác đường.

"Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc", nghĩa is xoay lại chính mình là việc bổn phận gốc of người tu, do not from ngoài which are. This is not those is cương lĩnh tu hành of thiền tông đời Trần which cho to bây giờ vẫn is kim chỉ nam duy nhất cho hành giả tu thien Việt Nam. They ta tu hành to làm gì? Để giác ngộ giải thoát. Giác ngộ tính Phật sẵn have nơi mình, giải quit mọi khổ đau trien Phước làm vô minh vọng động huyễn sinh. Cho be here is one pháp tu rat thiết thực, much Recent gũi với chúng ta. Ngày nào chưa phản quan, ngày ấy us chưa nhận ra được bản tâm chân thật. Ngày nào chưa nhận ra được bản tâm chân thật, ngày ấy us chưa thể sống một vui tự tại, vĩnh viễn thoát ly sanh tử.

Nhận sâu been yếu lý should vua Trần Nhân Tông giao hết vương quyền cho con, quyết chí vào núi tu hành. Năm năm chuyên tâm nhất ý thiền định trên đỉnh Vân Yên, Ngãi was hoàn thành đại sự, làm chủ been mình, tùy thuận độ their sinh which retained ung dung tự tại, sống đời Thanh Thới. Trọng bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, Ngãi was nói much rõ:

                Cảnh tịch một cư tự tại tâm,
                Lương phong xuy đệ nhập tùng âm,
                Thiền sàng thụ hạ nhất kinh quyển,
                . Lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm

    Dịch:
                Thân gởi cảnh yên lòng retained yên,
                rạng tùng gió mát thoáng quanh miền,
                giường thiền one coi, kinh tại án,
                Hải chữ thanh nhàn thắng vạn tiền.

Thiền tông đời Trần is lines thiền has multiple bậc thiền sư thực tu thực chứng, should toát ra one sức sống much mạnh mẽ linh hoạt, ảnh hưởng lớn much to đời sống tâm linh of dân tộc ta vào thời now. Bạn nhận ra được tâm chân thật ngay nơi thân sanh diệt this which the Ngãi sống tuỳ duyên but anyway luôn một lạc, do not lost mình. Có thể nói nét đặc sắc of Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chính is tính vừa xuất thế lại vừa nhập thế of the thiền sư. Khí hạ thủ công phu thì xuất thế chuyên tu. Khí sáng đạo thì nhập thế rộng độ their sanh, do not own hưởng tịnh lạc cho mình. Tâm hạnh tự lợi, lợi tha is con đường chung of the following người con Phật, xưa as well as nay.

Cho be out nhà vua còn has an thiền sư, one con người giác ngộ, thương tưởng their sanh bình đẳng do not sai biệt. Ngại Dấn Thân đi vào đời, vừa Recent gũi nhân sinh vừa cao thâm thoát tục, để lại cho Phật giáo Việt Nam one line thiền Việt Nam rực rỡ ánh hào quang of đạo giác ngộ giải thoát, chuyển hóa one cõi nhân gian.

3. Con Người Nhập Thế:

Sơ Tổ Trúc Lâm after ngộ đạo have dành hết cuộc đời còn lại of mình đi khắp nhân gian giảng dạy Thập Thiện, khuyến tấn dân their bỏ ác làm lành, trừ all dâm từ. Tuỳ duyên giáo hóa, tuỳ cơ tiếp dẫn, entire đời do not know mệt mỏi vì lợi lạc quần sinh. Đặc biệt, thiền tông đời Trần mang đậm nét bản sắc dân tộc, do not ngoại lai with the thiền tông all nước khác. Nhờ thế người dân Việt dễ nhận ra yếu chỉ of chư Tổ Việt Nam, dễ tu theo đường lối truyền dạy of the Ngãi. Văn hoá of Phật giáo hòa quyện cùng văn hoá dân tộc, đưa đời sống văn hoá and đời sống tâm linh người dân Việt ngày one thăng hoa.

Như trên was nói, tinh thần tu tập đời Trần is tinh thần tu tập Phật đạo, vừa ly thế vừa nhập thế. Cho be Sơ Tổ Trúc Lâm have 5 năm tu khổ hạnh trên núi. Xuất gia rồi, Ngải terminating Khoát chuyên tu, can hề xuống núi. After ngộ đạo Ngãi mới hòa are mutually vào đời, cứu giúp their sanh quit mê lầm khổ đau. Khí đất nước lâm nguy, từ vua quan sĩ thứ to toàn dân do not trốn avoid trách nhiệm against vận nước. Which is nhờ sự lãnh đạo and giáo dục of the vua Trần, the thiền sư đương thời vậy.

Như Hòa Thượng Tôn sư, Viện trưởng all Thiền viện thuộc hệ phái Trúc Lâm thế kỷ 21 was kính cẩn tán dương "Con người of Sơ Tổ Trúc Lâm làm việc gì not to nơi chốn to, đạt kết quả viên mãn mới thôi. Đánh Giác khi nào quân xâm lăng from nước mới dừng. Nghiên cứu Phật pháp to chỗ uyên thâm nhất mới thỏa mãn. Tu hành to ngộ đạo mới đi hoằng hóa. Thật là một tấm gương sáng Ngòi to cho kẻ đời, người đạo học hỏi theo ".

Which is chính tính cách of Trần Nhân Tông Sơ Tổ Trúc Lâm, one con người hiện thực which siêu thực, hướng thượng which chẳng bỏ hàng hạ căn thiểu trí, nhập thế mà chẳng nhiễm trần thế. Cho be Ngãi chính is linh hồn of Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, vĩnh viễn bất sanh bất diệt trong lòng hậu thế, do not tính Kể phương sở thời gian.

Thêm bình luận mới