Thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác hướng dẫn trại viên đi kinh hành niệm danh hiệu Bồ Tát

Thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác hướng dẫn trại viên đi kinh hành niệm danh hiệu Bồ Tát

Thầy Phổ Giác hướng dẫn chương trình kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống hằng tháng tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa tỉnh Bình Dương - Kinh hành niêm Bồ Tát Quán Thế Âm và phát quà từ thiện cho  gần 1.200.000 trại viên

Thêm bình luận mới