Thư khuyến khích ấn tống kinh sách, thuyết pháp, giảng kinh.

Thư khuyến khích ấn tống kinh sách, thuyết pháp, giảng kinh.

Thuyết pháp, giảng kinh, nói chuyện hay viết sách về lời dạy của đức Phật cho mọi người cùng nhau học hỏi để biết được điều hay, lẽ phải và mọi việc tốt xấu trong cuộc đời là một việc làm thiết thực có tính cách nhân bản, giúp mọi người xem và ứng dụng thực hành để thấu rõ kiếp nhân sinh; được như thế thì phước đức vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn.

Thuyết pháp, giảng kinh, nói chuyện hay viết sách về lời dạy của đức Phật cho mọi người cùng nhau học hỏi để biết được điều hay, lẽ phải và mọi việc tốt xấu trong cuộc đời là một việc làm thiết thực có tính cách nhân bản, giúp mọi người xem và ứng dụng thực hành để thấu rõ kiếp nhân sinh; được như thế thì phước đức vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn.
Trong kinh Phật dạy: Trong các sự bố thí, cúng dường hay giúp đỡ, chia sẻ, chỉ có Pháp thí là phước đức lớn nhất vì giúp mọi người hiểu thấu được chân lý sống của cuộc đời: “Làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau”.
Nếu chúng ta không có khả năng làm việc đó thì hãy nên tùy hỷ tán thán việc làm thánh thiện trên. Với tấm lòng vị tha và tình yêu thương bao la rộng lớn, đức Phật đã dạy chúng ta một chân lý sống: “Tất cả mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian này, từ con người cho đến muôn loài, muôn vật đều phải nương nhờ lẫn nhau mới bảo tồn sự sống”. Chính vì thế, đã làm người trong trời đất, chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần vô ngã, vị tha để làm hành trang trong cuộc sống và làm hương thơm cho cuộc đời.   
Thời gian thoáng qua mau, mạng sống trong hơi thở, nếu chúng ta không biết gieo trồng phước đức thì làm gì có được an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Khi nào có điều kiện và nhân duyên, hãy nên thỉnh một số kinh sách đem đến cho nhiều người mượn đọc, hoặc có thể ấn tống giúp cho nhiều người cùng tìm hiểu, việc làm như thế rất cần sự đóng góp của nhiều người.
Pháp thí được ví như ngọn đèn trí tuệ phá tan si mê, tối tăm và mờ mịt. Khi ánh sáng trí tuệ có mặt thì bóng tối vô minh tan biến. Một ngọn đèn sáng được mòi qua trăm ngàn ngọn đèn khác đều sáng thì thế gian này càng ngày càng tỏa sáng. Nhờ vậy, con người được nâng cao trình độ hiểu biết, xã hội giảm bớt tệ nạn xã hội, cá nhân được tăng trưởng phước báo, gia đình trên thuận dưới hòa và nhân loại sẽ sống trong an bình, hạnh phúc.
Chúng tôi tha thiết chân thành kính mong những người con Phật dù xuất gia hay tại gia hãy vì lợi ích nhân loại mà kẻ góp công, người góp của để ấn tống kinh sách, truyền bá giáo lý Phật Đà cho mọi người cùng nghiên cứu, học hỏi và tu tập. 
Sách in là để tặng người
Để cùng học hỏi trau dồi thân tâm.
Hỡi ai thấu rõ lòng này
Muốn tìm chân lý phải nghiên cứu, tầm.
Quý đạo hữu có nhu cầu mua Kinh sách ấn tống vui lòng liên hệ:
 
Chủ nhiệm: Đại Đức Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thiền Viện Thường Chiếu - Ấp 1 C, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 0906888575 / 01676888575 - Email:  phogiac1960@gmail.com
Tài khoản: Trần Ngọc Long - 0071004527976 - NH. TMCPNT Vietcombank, CN. Kỳ Đồng
 
Quản lý: Cư sĩ Vũ Thị Ngọc Chân
Số điện thoại: 093 3773 093 – Email: tusachduyenlanh2008 @gmail.com
Tài khoản: Vũ Thị Ngọc Chân – 0104399610 – NH. Đông Á, CN. Quận 10

Thêm bình luận mới