Tin tức từ thiện tháng 6 và 7 năm 2014

Tin tức từ thiện tháng 6 và 7 năm 2014

Vào ngày 25 tháng 6 Hội ấn tống từ thiện Duyên Lành đã sinh hoạt chương trình “Kết nối yêu thương - Sẻ chia cuộc sống” tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa Tỉnh Bình Dương với tinh thần xây dựng con người biết cách hoàn thiện chính mình bằng trái tim yêu thương và hiểu biết.

Vào ngày 25 tháng 6 Hội ấn tống từ thiện Duyên Lành đã sinh hoạt chương trình “Kết nối yêu thương - Sẻ chia cuộc sống” tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa Tỉnh Bình Dương với tinh thần xây dựng con người biết cách hoàn thiện chính mình bằng trái tim yêu thương và hiểu biết.

Bên cạnh đó, Hội đã ấn tống sách và đĩa với trị giá 42 triệu đồng và làm từ thiện với trị giá 66 triệu đồng.

Ngoài ra, quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa TPHCM đã hỗ trợ quà cho bà con trại viên cùng bữa ăn chay với tổng trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Vào ngày 30 tháng 7, Hội ấn tống từ thiện Duyên Lành đã đến hai trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa và trung tâm tâm thần Tân Định Tỉnh Bình Dương để phát quà từ thiện và sinh hoạt chương trình “Kết nối yêu thương - Sẻ chia cuộc sống” bằng cách tụng kinh Bồ tát Quán Thế Âm và sám hối ba nghiệp thân-miệng-ý, đi kinh hành niệm Bồ tát để tất cả bà con trại viên biết cách buông xả những tâm niệm phiền não tham-sân-si mà an vui sống trong sự đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình thương chân thật.

Tổng giá trị quà phát cho hai nơi khoảng 45 triệu đồng do các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa TPHCM ủng hộ.

Một số hình ảnh tiêu biểu
 

                                     Thiện Nhân

Thêm bình luận mới