Tin tức từ thiện vào tháng 2 và 3 năm 2014

Tin tức từ thiện vào tháng 2 và 3 năm 2014

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2014, hội Ấn Tống Từ Thiện Duyên Lành đã tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương - Sẻ chia cuộc sống” cùng khóa tu “Một ngày an lạc” đầu xuân Giáp Ngọ tại chùa Phước Thiện - TT Bảo Trợ Xã Hội Chánh Phú Hòa Tỉnh Bình Dương.

Song song đó, hội đã phát quà đầu năm cho gần 1.200 trại viên với chi phí khoảng 27.000.000 đồng; Tổ chức buổi sinh hoạt “Bếp ăn tình thương” hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Tân Châu - Tỉnh Tây Ninh (hàng tháng) với chi phí khoảng 4.500.000 đồng.
Vào ngày 5 tháng 3 năm 2014, hội đã tài trợ học bổng và trao tặng 6 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo cùng sách Phật Pháp với chi phí 14.000.000 đồng.
Tổng giá trị chung cho các hoạt động từ thiện vào tháng 2 và tháng 3 đầu năm 2014 là 45.500.000 đồng. Ngoài ra, hội còn ấn tống kinh sách, băng đĩa trong quý 1 năm 2014 khoảng 65.000.000 đồng.
                                   Thiện Nhân

Thêm bình luận mới