Tri ân các Phật Tử cúng dường ấn tống

Tri ân các Phật Tử cúng dường ấn tống

Chúng tôi chân thành tri ân, cảm niệm công đức đến tất cả những tấm lòng vàng đã đồng hành tham gia Quỹ Ấn Tống - Từ Thiện Duyên Lành trong suốt thời gian qua. Đó là cả một niềm khích lệ lớn lao, là đôi cánh tay dang rộng của lòng Từ luôn sẵn lòng cứu lấy những mảnh đời khổ đau, bất hạnh.

_ Trịnh Anh Minh - Pháp danh: Chánh Tâm Thiện - Tổng giám đốc CTCP WILLAMS VN - Số 212-214 Đường Nguyễn Trãi, Tòa nhà AGRIBANK Tầng 5, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội cùng chị Lê Thúy Hạnh - Pháp danh: Chơn An Phúc cúng dường ấn tống tủ sách và đĩa Duyên Lành 100 triệu.
_ Tập thể nhân viên Công Ty Cổ Phần WILLAMS VN 10 triệu.
_ Anh Vi Văn Toàn - Pháp danh: Chánh Tâm Đức cúng dường ấn tống tủ sách và đĩa Duyên Lành 10 triệu.
_ Anh Lương Ngọc Hoàng - Pháp danh: Chánh Tâm Thành cúng dường ấn tống tủ sách và đĩa Duyên Lành 5 triệu.
_ Cô Hồng Minh ở Đức cúng dường ấn tống tủ sách và đĩa Duyên Lành 4 triệu.
_ Cô Hoa Xuân cúng dường ấn tống tủ sách và đĩa Duyên Lành 2 triệu.
_ Cô Kim Hồng cúng dường ấn tống tủ sách và đĩa Duyên Lành 5 triệu.
_ Cô kim Mai cúng dường ấn tống tủ sách và đĩa Duyên Lành 12 triệu.
_ Một Phật tử (giấu tên) cúng dường ấn tống tủ sách và đĩa Duyên Lành 500 ngàn.

Thêm bình luận mới