Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa - Bình Dương

Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa - Bình Dương

Trung tâm Nuôi dưỡng - bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, đến nay trung tâm đã tiếp nhận quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc gần 1.500 người già, tàn tật, neo đơn sống lang thang đi ăn xin, nằm viện bị bỏ rơi, không nơi nương tựa... tại TP Hồ Chí Minh.

Thêm bình luận mới