Trung tâm nhân đạo Duyên Lành Chùa Linh Xứng làm từ thiện tháng 4 và 5 năm 2015

Trung tâm nhân đạo Duyên Lành Chùa Linh Xứng làm từ thiện tháng 4 và 5 năm 2015

  Trung tâm nhân đạo Duyên Lành Chùa Linh Xứng Xã Hà Ngọc Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa do thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác làm Giám đốc kiêm chủ tịch quỹ Duyên Lành, với chương trình kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống cho các em học sinh nghèo và người bất hạnh vùng sâu vùng xa.

   Trung tâm nhân đạo Duyên Lành Chùa Linh Xứng Xã Hà Ngọc Huyện Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa do thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác làm Giám đốc kiêm chủ tịch quỹ Duyên Lành. Cô Nguyễn Thị Hà pháp danh Diệu Hiền phó giám đốc thường trực, cô Hoàng Thị Hà pháp danh Từ Tâm phó chủ tịch quỹ Duyên Lành, cô Trang Đan Châu pháp danh An Nghiêm thành viên thường trực các tỉnh phía Nam, cô Nguyễn Thị Thu pháp danh Diệu Trang thành viên thường trực.

   Trung tâm nhân đạo Duyên Lành là tiền thân của Hội ấn tống từ thiện duyên lành tại các tỉnh phía Nam đã được thành lập ngày 15 tháng 2 năm 2008 do thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác làm chủ nhiệm với chương trình kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống cho các em học sinh nghèo và người bất hạnh vùng sâu vùng xa.

   Vào ngày 9 tháng 5 năm 2015 thầy Phổ Giác cùng các thành viên quỹ Duyên Lành đã đến Trường trung tiểu học cấp 1 và 2 Xã Hoằng Phong Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa để trao 40 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 900 cuốn sách Đạo làm người dưới sự chứng minh của Ủy ban nhân dân Xã Hoằng Phong.

   Tổng giá trị chi phí gần 33 triệu đồng do các thành viên thường trực Trung tâm nhân đạo Duyên lành hổ trợ. Ngày 17 tháng 4 năm 2015 Trung tâm cũng đã hổ trợ cho các em khuyết tật Tỉnh Thanh Hóa 10 triệu đồng, tổng chi phí là 43 triệu đồng.

   Với tinh thần lá lành đùm lá rách Trung tâm nhân đạo Duyên Lành Chùa linh Xứng sẽ tiếp tục hổ trợ cho các em học sinh nghèo Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 80 suất học bổng và 1000 cuốn sách Đạo làm người vào đầu tháng 9 năm 2015 với tổng chi phí khoảng 55 triệu đồng.

   Thay mặt quỹ Duyên Lành chúng tôi trân trọng thông báo đến các thành viên thường trực và các nhà hảo tâm gần xa tùy hỷ công đức.  Đt:0906888575-01676888575

Thêm bình luận mới