Tủ Sách Duyên Lành (2008 - 2013)

Tủ Sách Duyên Lành (2008 - 2013)

Phật Pháp ví như ngọn đèn trí tuệ phá tan si mê, tối tăm và mờ mịt. Khi ánh sáng trí tuệ có mặt thì bóng tối vô minh tan biến. Một ngọn đèn sáng nếu được mòi qua trăm ngàn ngọn đèn khác thì thế gian này sẽ ngày càng tỏa sáng. Chúng tôi tha thiết kính mong những người con Phật xuất gia lẫn tại gia hãy vì lợi ích nhân loại mà truyền bá giáo lý Phật Đà cho mọi người cùng nghiên cứu, học hỏi và tu tập.


Quý đạo hữu có nhu cầu phát hành, mua sách ấn tống vui lòng liên hệ:
 Chủ nhiệm: Đại Đức Thích Đạt Ma Phổ Giác
 Thiền Viện Thường Chiếu - Ấp 1 C, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Số điện thoại: 0906888575 / 01676888575 - Email:  phogiac1960@gmail.com
Tài khoản: Trần Ngọc Long - 0071004527976 - NH. TMCPNT Vietcombank, CN. Kỳ Đồng

Thêm bình luận mới