Tu thiền trước nhất phải tự tin chính mình

Tu thiền trước nhất phải tự tin chính mình

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến

Thêm bình luận mới