Vào Cửa Thiền Môn

Vào Cửa Thiền Môn

Thích Đạt Ma Phổ Giác - Chùa Linh Xứng

 

Vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Bính thân tại chùa Thiên Khánh Lâm lễ quy y Tam bảo lần 2 cho hơn 40 Phật tử tư theo hệ thống chùa Linh Xứng, dưới sự hướng dẫn của thầy Phổ Giác. Lễ quy y được ra diễn trong bầu khí trang nghiêm không và thanh tịnh. Thầy Phổ Giác đã nói về ý nghĩa và lợi ích của lễ quy y khuyên mọi người gìn lưu trữ 5 điều đạo đức, kính tin Tam Bảo, tin sâu nhân quả tránh ác làm lành nhờ vậy Song An phúc vui hạnh. Sau đó, toàn pháp đốt đèn hoa sen đi kinh hành niệm Bồ-tát Quán Thế Âm trong chánh niệm tỉnh giác.Trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm là Phương Tú hồ tập quán chiếu cuộc đời, Đế ro tìm thấy của chúng tôi được bản chất thực hư của nó, nên mỗi hành giả tự độ mình, vượt qua khổ đau đang có mat.

Mục đích của chính kinh là độ thoát tất cả sinh của chúng tôi, trừ bẩy tai nạn trong đời và thực hiện hai sự cầu vi diệu, nhưng trong kinh nói:. "Cầu con trai thì được con trai, cầu con gái thì được con gái" Vì bài kinh mang ẩn dụ cao siêu, chỉ cần người tin tưởng niệm danh hiệu Bồ-tát hiện một lợi lạc ngay tại đây và bây giờ. Hương Hồ được nhất tâm chí thành "niệm" của chúng tôi tinh chuyên miên mật không gián đoạn, thì kết quả là y như nguyện. Theo sự hiểu biết của chúng tôi cầu con trai là cầu được trí tuệ rộng lớn, vì con trai tượng trưng cho lý trí bạn muốn có trí tuệ thì phải tu tập thiền định, Chu không bất kỳ cầu nguyện van xin Sương được. 

Đạo Phật là Tang nền của quả nhân, muốn trở thành quả tốt thì phải gieo nhân tốt, nếu họ can ta thành tâm khẩn thiết thì làm sau có cảm ứng giao thoa. Cầu con gái là cầu được đức phước, nhưng phụ nữ tượng trưng cho tình cảm dạt dào, muốn giúp chúng sinh thoát khổ đau bất hạnh nghèo đói, thiếu thôn khó khăn, Bồ-tát không nhiều tiền của, nhờ vậy mới đủ chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho tất cả mọi người.  khí giúp đỡ sinh của họ, nhưng không có một trí tuệ rộng lớn thì còn thấy mình là kẻ ban ơn, người là kẻ thọ ơn và vật để thọ thí. Nếu thấy như vậy thì sinh phiền muộn khổ đau, chấp trước dính mắc và dễ dàng Thới Bồ đề tâm. Làm mà Bồ-tát bạn muốn vào đời cho độ sinh thì phải Quán Tự tại mới được. Ngoài ra kinh này còn nói lên tình thương bao la rộng lớn của một vị Bồ-tát Quán Thế Âm trong mỗi hành giả, as cách thức độ sinh đa dạng của 33 ứng thân khác nhau.  Bồ-tát độ sinh dưới nhiều hình thức từ một ông vua hay Tể tướng cho đến kẻ bần cùng, chúng sinh cần nhu cầu nào thì Bồ-tát ứng hiện conditions rằng, để chó phù hợp với tâm tư nguyện vọng của mọi người. Hay nói rõ hơn, Bồ-tát đi vào đời là tùy bệnh cho thuốc, làm mà người hành đạo mà bạn muốn Đờ sinh mất quả hiệu lực không biết căn cơ và sở thích của mỗi sinh của họ.

 

CON NGƯỜI LÀ mâu thuẫn

Từ trước tới Nay chúng ta tu theo đạo Phật là ngộ giác, giải thoát, vượt lên sự tầm thường của con người để trở thành các bậc hiền Thánh. Chúng ta không thể ngờ trong đạo Phật hiện dựng sẵn hệ thống đạo làm người chính nhiều hơn và nhờ đạo lý giúp mới này ta có thể làm được Thánh.

. Trọng cuộc sống của mỗi người sử dụng chúng ta sẽ có một trò vai, năng chức và việc làm khác nhau Có người cao sang quyền quý, có lẽ người trung lưu nhàn nhã, có lẽ người nghèo khổ khốn cùng; nhưng ngay cả ở vị trí nào, số phận nào, chung ta được sẽ là người.

không ngay trên giống như một tu sĩ xuất gia đi tìm sự giác ngộ, giải thoát được tổ chức như một người con, nên ta bài hát mà không có nhân cách đạo đức và không biết thực hiện đạo làm người một cách trọn vẹn.

Ai sống trong cuộc đời này là kỳ vọng và ước mơ về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp để phuc vụ cho gia đình và xã hội. Tuy có thể nghĩ suy và ước mơ nhưthế nhưng mấy ai được tròn tâm nguyện của mình bởi đường đời nhiều nỗi chông gai, Cẩm bẫy.  Thực tế cuộc sống thường không thich ta mong đợi. bây giờ chúng ta thử nhìn lại chính mình xem những nguyên nhân thất bại từ đâu. Ai là nghĩ cuộc sống này sở dĩ Có sự Mâu thuẫn đang làm con người tạo ra sự đối Kháng loại trừ loại trừ lẫn nhau, chớ không nghĩ mâu thuẫn mà ở ngay nơi thân mình, làm tâm ý thức của mình phân biệt mà ra.  Chắc ai được tìm thấy từ khi ta mới lọt lòng cho đến khi trên Trut hơi thở cuối cùng thì trong đời mình được mấy lần vui. cơn vui vừa thoáng qua, cơn buồn lại kéo đến, đã đành sanh-già-bệnh-chết được bốn đại hoạ không ai tránh khỏi nhưng cảnh nghèo khó, thiếu thon, khó khăn, ân ái yêu thương không xa lìa, rồi oán thù gặp gỡ, hoàn cảnh lôi kéo là đủ làm ta chịu đau khổ vô cùng. Nước mắt sinh còn nhiều họ hơn bốn biển trên thế gian này và sẽ CON nhiều hơn nữa nếu lòng tham lam, ích kỷ của ta không được Chuyển hoá. độ is biển nước mắt đau thương bởi sự si mê cuồng vọng của loài người, vì vậy bạn muốn nuoc mat Dừng rơi con người chỉ có một con đường duy nhất là biết sống yêu thương bằng trái tim hieu biet như tấm lòng vô ngã, vị tha. 

Các bậc thánh nhân xưa nay cùng tất cả các vị đại Bồ tát và tất cả chư Phật sẽ sống bằng tấm lòng từ bi rộng lớn nhờ biết cách tu tập chuyển hoá tự thân, chấm dứt ác làm lành.  Đạo Phật chú trọng đến múc đích đến giác ngộ, giải thoát -. tự lợi, lợi tha để san sẻ và nâng đỡ người khác Chúng ta có thể có nhiều kiếp học rộng, nghe nhiều, nhớ hết tất cả Pháp môn của chư Phật chỉ dạy nhưng Chang as chuyên tu hạnh giải thoát cho mình và người ; nếu chỉ học Sương nhưng không tu thì khác nào như người thuộc lòng tấm bản đồ rồi ngồi đó ngắm xem hoài không chiu.

Có người nghĩ tu là một việc quá khó vì xa gia đình, xã hội để ép mình trong một khuôn khổ nhất định nào đó, có thể Che mắt bịt tai trước mọi hoàn cảnh, vứt bỏ cuộc sống xã hội rồi Ỷ lại thần quyền đến Cầu Mống sanh trường trong tương lai, bất tử. Nếu hiểu chữ "tu" như vậy làm sao có ích cho mình và người được?  Người có thể hiểu biết chân chính lúc nào cũng tin sâu nhân quả, làm lành tránh dữ, biết điều phục từ thân-miệng-Y là thân tâm được an lạc, hạnh phúc. Vậy tu là gì? Chung ta định nghĩa một cách tóm tắt thì tu nghĩa là sửa, xấu xa sửa thành tốt đẹp, tà vạy sửa thành chính đáng, độc ác sửa thành hiền lành, mê mờ sửa thành sáng suốt ...  có nhiều người nói, "Phật tức tâm, tâm tức Phật, tôi chỉ tu cái tâm ấy là đủ rồi"; mới nghe qua tưởng chừng hợp lý, bài hát xét kỹ mới thấy đó only là câu nói đùa Bang Quo để từ chối việc tu hành của chính mình mà thôi.

 

Thêm bình luận mới