Ý Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm

Ý Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngày 14 tháng 9 năm Bính Thân tại chùa Linh Xứng Hà Ngọc Hà Trung tổ chức tu một ngày an lạc - Thích Đạt Ma Phổ Giác

 

Sau khi đọc kinh Quan Âm và sám hối năm giới pháp. Thầy Phổ Giác nói về ý nghĩa Bồ-tát Quán Thế Âm và phương pháp tu sửa để mình và mọi người khác được an lạc hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ mà chẳng tìm cầu đâu xa.
Bồ-tát Quán Thế Âm là điểm tựa tinh thần vững chắc để mọi người bắt chước và noi theo, từ một con người phàm phu tục tử có thể trở thành một Thánh nhân cao quý  nhờ biết cách trì niệm hồng danh Ngài.
Điểm đặc biệt để mọi người lưu ý, bài kinh này mang ẩn dụ rất cao nếu chúng ta không có trí tuệ soi sáng, dễ lầm tưởng Ngài có thể ban phước giáng họa và “cầu gì được nấy”. Thái độ cầu nguyện van xin tha lực của người tín ngưỡng, không phải là nội dung chính mà Phật muốn chỉ dạy hướng dẫn. 
Ở đây, cốt lõi của bài kinh đức Phật nói rõ con người do tưởng quá nhiều nên mới sinh ra đau khổ. Tưởng là nhân đau khổ của tất cả chúng sinh, vì có tưởng nên có khổ. Muốn hết đau khổ, dứt bặt sự tưởng, tưởng hết mọi khổ đau đều hết. Nếu chúng ta kiên trì bền bỉ trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì chắc chắn hết khổ.
Quán Thế Âm còn có nghĩa Quán Tự Tại, vì sao? Vì ngài soi thấy năm uẩn đều không, có nghĩa là thân tứ đại này do bốn chất đất nước gió lửa hoà hợp lại mà thành, cho nên bản chất của nó là không thật ta, vì phải già bệnh chết, thấy như thế thì liền qua hết thảy khổ ách.

 Và ngày rằm tháng 9 năm Bính Thân tại Chùa Thiên Khánh Hà Dương Hà Trung Thanh Hóa tổ chức lễ hội Quán Thế Âm để cầu cho đất nước thanh bình mọi người tai qua nạn khỏi. Để tưởng nhớ công ơn của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã nuôi nấng chúng ta nên người, và để tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn tất cả chúng sinh, ơn anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trọn đời mình cho đạo pháp và dân tộc được trường tồn  cho đến ngày hôm nay. Ngày hội Quan Âm đến bao trái tim thổn thức,
Ngày hội Quan Âm lại về hoa nở thơm ngát hương,
Ngày hội Quan Âm tô thêm nét đẹp đạo làm người,
Ngày hội Quan Âm làm cho nhân loại tìm về bến yêu thương bằng trái tim hiểu biết.
Từ khắp ba miền đất nước chùa nào cũng đều có thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, thậm chí tại nhà mọi người đều có thờ riêng. Rõ ràng niềm tin vào Bồ-tát Quán Thế Âm đã ăn sâu vào tàng thức của người dân nước Việt.
Nhưng niềm tin của người dân nước Việt đối với Bồ-tát Quán Thế Âm không bao giờ bị mai một. Một niềm tin dựa trên thần lực nhiệm mầu của Bồ-tát Quán Thế Âm, đi vào đời để cứu độ chúng sinh dưới nhiều hình thức. Bồ-tát Quán Thế Âm sở dĩ được tôn xưng với danh hiệu không thể nghĩ bàn, nhờ ngài luôn ban bố niềm vui đến cho mọi người và sẵn sàng giúp cho tất cả chúng sinh vượt qua sợ hãi khổ đau, đang chịu nhiều bất hạnh trong đời. Như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, động đất, bị yêu tinh tà ma hảm hại, bị giam cầm tù tội, cho đến bị nạn trộm cướp, bị vua quan chiếm đoạt và nghèo đói thiếu thốn khó khăn. 
Bồ-tát Quán Thế Âm là điểm tựa tinh thần vững chắc để mọi người bắt chước và tu theo, từ một con người phàm phu tục tử có thể trở thành một Thánh nhân cao quý nhờ biết cách trì niệm hồng danh Ngài.
Chùa Thiên Khánh được hội đủ duyên lành tu theo phương pháp thiền Bồ-tát Quán Thế Âm dưới sự hướng dẫn của thầy Phổ Giác rất lợi ích thiết thực trong hiện tại và mai sau, nên được nhiều người hưởng ứng và tu theo với tinh thần tốt đạo đẹp đời. Phương pháp trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm đơn giản và dễ dàng, nhờ thần lực nhiệm mầu Quán Thế Âm luôn xem xét lắng nghe tiếng kêu cứu khổ để giúp mọi người được tai qua nạn khỏi. Thế cho nên:
Phật tử chùa Thiên Khánh, nguyện noi gương Bồ-tát Quán Thế Âm, dấn thân tu học phước tuệ trang nghiêm.
Dân tộc nước Việt Nam, phát huy tinh thần mang đạo vào đời, do hai triều đại Lý-Trần sáng lập.
Trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm là phương pháp tu tập quán chiếu cuộc đời, để chúng ta thấy rõ được bản chất thực hư của nó, nên mỗi hành giả tự độ mình, vượt qua các khổ đau đang có mặt.
Người Phật tử chân chính, niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm lấy tín, hạnh, nguyện làm nền tảng để tu hành, nhờ vậy mà được an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Thêm bình luận mới