Yêu mù chuốc oán do tà dâm

Yêu mù chuốc oán do tà dâm

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến

Thêm bình luận mới