Sách đọc

20/06/2015 - 17:17
Thích Đạt Ma Phổ Giác Xem chi tiết »
19/06/2015 - 08:55
Thích Đạt Ma Phổ Giác Xem chi tiết »
19/06/2015 - 08:20
Thích Đạt Ma Phổ Giác Xem chi tiết »
18/06/2015 - 14:15
Thích Đạt Ma Phổ Giác Xem chi tiết »
17/06/2015 - 09:45
16/06/2015 - 15:53
Đạo Phật là một đạo sống động, do đó cần sự đổi thay và sáng tạo liên tục. Phật tử đừng để cho thành kiến và thói quen bó buộc mà luôn cần phải nhận định lại sự sống để thực hiện những thay đổi và sáng tạo cần thiết làm cho đạo Phật luôn luôn là một đạo sống động chứ không khô chết trong những cái vỏ hình thức và thiếu sinh khí. Xem chi tiết »
16/06/2015 - 07:20
Thích Đạt Ma Phổ Giác Xem chi tiết »