Sách đọc

15/06/2015 - 11:50
Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác Xem chi tiết »
14/06/2015 - 17:11
14/06/2015 - 08:04
14/06/2015 - 07:43
09/06/2015 - 06:35
07/06/2015 - 10:54
Hận thù là một khối lửa đốt cháy con người, đốt cháy thế gian. Anh nên quay đầu lại, từ khước bạo lực, trở về với con đường cảm thông và yêu thương. Những lời nói của Thế Tôn tràn đầy từ bi, phát xuất từ trái tim. Angulimala là một con người thông minh nhưng bị hận thù che lấp. Xem chi tiết »
04/06/2015 - 16:53