Tủ sách duyên lành

30/07/2015 - 16:23
Thích Đạt Ma Phổ Giác Cuộc đời con người sống chỉ khoảng 80 năm, nhưng loanh quanh, lẫn quẫn trong sự vui buồn, thương ghét, phải quấy, tốt xấu, hơn thua, thành bại và được mất. Nhưng bất hạnh thay, hạnh phúc thì ít mà khổ đau lại quá nhiều. Xem chi tiết »
29/07/2015 - 10:29
Thích Đạt Ma Phổ Giác Đạo Phật nói “vô thường”, để cho chúng ta thấy rõ được bản chất mọi hiện tượng sự vật không thực thể cố định mà cố gắng tu tập để sống tốt hơn và biết cách làm chủ bản thân.Nhiều người cứ nghĩ rằng thân tâm và hoàn cảnh đều vô thường thì không nên siêng năng làm việc.Nghĩ như thế thật là hiểu lầm lời Phật dạy. Chúng ta hiểu được lý vô thường thì mình sẽ bình tĩnh an nhiên trước những thay đổi bất ngờ, và ta sẽ có thể không bị khổ đau chi phối nặng nề khi mất mát chia lìa. Xem chi tiết »
13/07/2015 - 06:44
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác Giọng đọc Đức Uy Xem chi tiết »
13/07/2015 - 05:40
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác Giọng đọc Đức Uy Xem chi tiết »
12/07/2015 - 16:56
Nguyên tác: Duyên Hoàng Dịch giả : Tuệ Châu - Bùi Như Long Giọng đọc: Đức Uy Xem chi tiết »
12/07/2015 - 16:18
Nguyên tác: Duyên Hoàng Dịch giả : Tuệ Châu - Bùi Như Long Giọng đọc: Đức Uy Xem chi tiết »
12/07/2015 - 16:05
Nguyên tác: Duyên Hoàng Dịch giả : Tuệ Châu - Bùi Như Long Giọng đọc: Đức Uy Xem chi tiết »
12/07/2015 - 15:39
Tác giả HT Tuyên Hóa Người dịch Thích Nhuận Nghi _ NXB Phương Đông Người đọc Đức Uy Xem chi tiết »
12/07/2015 - 15:26
Tác giả HT Tuyên Hóa Người dịch Thích Nhuận Nghi _ NXB Phương Đông Người đọc Đức Uy Xem chi tiết »
12/07/2015 - 15:14
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 15:07
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 14:52
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 14:43
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 14:33
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 10:47
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 10:22
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 10:11
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 09:34
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 09:31
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 09:26
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »