Tủ sách duyên lành

12/07/2015 - 09:22
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 09:14
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 09:06
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
12/07/2015 - 07:38
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
11/07/2015 - 17:15
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
11/07/2015 - 16:39
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
11/07/2015 - 15:19
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
11/07/2015 - 14:53
Lời giới thiệu- TT Thích Nhật Từ - UVBTSGHPGVN- Trưởng ban văn hóa THPGTP Hồ Chí Minh-Trụ Trì chùa Giác Ngộ Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
11/07/2015 - 14:45
Lời giới thiệu HT Thích Nhật Quang- Trưởng ban giáo dục Tăng Ni T.Ư GHPGVN Trụ trì Thiền viện Thường Chiếu - tỉnh Đồng Nai. Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác, Kết nối yêu thương sẻ chia cuộc sống Chùa Linh Xứng xã Hà Ngọc huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa. SĐT 0906888575 - 01676888575 Giọng đọc  An Nhiên – Xuân Tiến   Xem chi tiết »
11/07/2015 - 14:35
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
11/07/2015 - 14:18
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
11/07/2015 - 07:58
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
10/07/2015 - 17:13
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
10/07/2015 - 15:57
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
10/07/2015 - 14:47
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
10/07/2015 - 14:34
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
10/07/2015 - 14:01
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
10/07/2015 - 10:45
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
10/07/2015 - 10:30
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »
10/07/2015 - 10:16
Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến Xem chi tiết »